JOIN RUSC   |   MEMBER LOGIN   |   HELP
Cinnamon Bear
Joe Louis vs Jersey Joe Walcott

Joe Louis vs Jersey Joe Walcott

Broadcast: 25th June 1948
Starring: Joe Louis
Added: Jun 24 2006
Joe Louis defends his heavyweight champion title against Jersey Joe Walcott in fifteen rounds.